КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ В „ПЛАНОВА“

„Планова“ е наясно, че успехът зависи от хората, които наема. При нас работят анализатори, ръководители на проекти, експерти, техници, сътрудници за бизнес развитие, администратори, инженери, мениджъри за оказване на съдействие на клиенти и др. „Планова“ не е компания, която цени натрупания опит единствено в рамките на процеса по наемане на служители. Разбираме, че за да продължим успеха си и да запазим позицията си на лидер в бранша, ние трябва също така да оценяваме таланта на хората, включително и на студенти с малък или никакъв трудов стаж. Независимо дали сте опитен професионалист с натрупани години на предишно работно място или току що сте завършили колеж, ние ви каним да изразите интереса си към нас, избирайки долния бутон „Кандидатстване сега“.

ВИНАГИ ТЪРСИМ КОМПЕТЕНТНИ И ПОДХОДЯЩИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

Проучваме активно специалисти и професионалисти с експертни познания в отделните сегменти на магазинния проектен цикъл, започвайки с проучване и анализиране на предходни данни, минавайки през проектни дискусии, проектиране и монтаж, и завършвайки със следпроизводствена поддръжка.

Формуляр за кандидатстване

TOP

NEWS – BARTUF Products

X